top of page

T R Y G G

Att leva med en allvarlig allergi innebär också att leva med en ständig oro. Oron drabbar inte bara allergikern i sig, utan även närstående och personer i omgivningen som förväntas agera vid en allergisk chock. Adrenalinas fodral rymmer en tydlig och individanpassad instruktion för hur en allergisk chock ska behandlas, för att skapa en ökad trygghet i livets alla situationer.

Trygg zoom

Trygghet för alla berörda

Som Allergiker kan du känna trygghet i att en instruktion alltid finns tillgänglig och kan vägleda andras agerande vid en allergisk chock, detta även när du själv inte kan kommunicera pga chock eller förlorat medvetande exempelvis.
 

Som Närstående kan du känna trygghet i att allergikern kan få rätt behandling även när du själv inte är närvarande vid en allergisk chock, och känna trygghet i att instruktionen finns till som stöd för dig om du ska agera vid allergisk chock.
 

Som Utomstående kan du känna trygghet i att du med hjälp av instruktionen kan agera rätt vid skarpt läge.

 

Ska du resa utomlands?

Mallen för instruktion finns tillgänglig på både svenska och engelska, vänd bara på instruktionskortet när du ska resa så att engelskspråkiga kan agera rätt vid skarpt läge!

Du är unik, likaså din allergi

Därför ska du utforma instruktionen tillsammans med din läkare, detta för att försäkra att Du får just den behandling som Din allergi kräver.

Klicka HÄR för att läsa mer om utformning av instruktionen.  

Temperaturisolerande lager

Epipen bör förvaras mellan 0°C och 25°C, därav har Adrenalinas fodral två temperaturisolerande lager för att skydda dina mediciner. Det första lagret består av ett plastskum och det andra av en metallfolie, lagren är laminerade tillsammans och bidrar till en ökad temperaturisolering.

VitKortTransperant.png
bottom of page