top of page

Fodral för Epipen och allergimediciner sedan 2019

VitFullTransperant.png
Hem
Om Adrenalina
OM ADRENALINA

 Adrenalina erbjuder trygga, diskreta och smidiga fodral för Epipen och allergimedicin. Fodralet ser ut som en plånbok, rymmer två epipen, antihistamin- och kortison tabletter samt en individanpassad instruktion för hur man ska behandla allergiska reaktioner och anafylaxi. Med Adrenalinas fodral kan vem som helst agera och medicinera rätt vid skarpt läge, och veta vid vilka symptom man ska ringa SOS. Adrenalina syftar till att få allergiker och deras närstående, samt personer i deras omgivning, känna en större trygghet i vardagen.

STORYN BAKOM ADRENALINA

"Idén att starta Adrenalina föddes under 2017, jag var så trött på att inte ha ett funktionellt och snyggt fodral för mina mediciner. På den tiden hade jag fått nog och  förvarade jag mina mediciner i en zip-påse i plast, eftersom jag inte hittade något fodral på marknaden som jag ville ha. Nu när jag har använt Adrenalinas fodral under en period, känner jag mig mycket mer bekvämt och trygg med mina mediciner och jag har börjat att alltid bära med mig två Epipens. Jag kan erkänna att jag aldrig bar runt på två sprutor tidigare, men det säger vi inte till min läkare haha.. Även min familj och mina vänner känner sig mer trygga och bekväma med min allergi nu, eftersom de vet att de kan få stöd av instruktionen om olyckan inträffar. Tänk att något så enkelt som en instruktion kunde bidra till en sån trygghetskänsla, jag har saknat den tryggheten hela min uppväxt. Om jag kan få en enda allergiker att känna sig mer trygg i sin vardag och mer självsäker att bära med sig sina mediciner, så är jag nöjd!"​


- Maja Arvidsson, jordnötsallergiker & grundare av Adrenalina

Få 10% rabatt på hela ordern när du köper 2 eller fler fodral!

- Ange koden 10%OFF i kassan -

Om Instruktionen

En tydlig instruktion för hur man ska behandla en allergisk reaktion skapar trygghet för allergiker, dess närstående och personer i deras omgivning. Därför medföljer två instruktionskort i fodralet vid köp. På det ena kortet finns instruktionsmallen, och det andra är tomt tänkt för en instruktion i fritext. Din läkare avgör vilket du ska använda. Läs mer om uforming av instruktionen här.

Tydlig & Individanpassad

FÖR ATT PASSA DIN ALLERGI

Om Instruktion

ANPASSA INSTRUKTIONEN I 2 ENKLA STEG!

1.

Utforma instruktionen tillsammans med din läkare

Ta med foldern och fodralet till din allergiläkare. Läkaren avgör om standardmallen passar dig och din behandling, eller om ni ska skriva en instruktion i fritext. Din allergiläkare godkänner sedan instruktionen  genom att signera  ditt  instruktionskort.

2.

Redo att användas!

När instruktionen för behandling är godkänd och signerad av din läkare placeras den i fodralet, sedan är fodralet redo att användas!

Utforma Instruktion
KONTAKTA OSS

Tack för ditt meddelande, vi återkommer så fort vi kan!

Kontakt

Cases för Epipen and allergy medicines since 1019

VitFullTransperant.png
Home
ABOUT ADRENALINA

Adrenalina offers safe, discreet and easy cases for Epipen and allergy medicin. The case looks like a wallet, fits two epipens, antihistamine and cortisone pills,  as well as a customized instruction for how to medicate allergic reactions and anaphylaxis. With Adrenalina’s case, anyone can medicate properly if disaster strikes and know at what symptoms to call SOS. Adrenalina aims to make allergic persons and their related, as well as people in their surroundings, feeling more safe in their daily lives. 

About Adrenalina
THE STORY BEHIND ADRENALINA

"The idea to create Adrenalina was born during 2017, I was so tired of not having a nice and functional case for my meds. At the time, I kept my medicines in a plastic zipper bag actually, since no product available on the market felt good enough. Having used my Adrenalina case for a while now, I feel much more safe and I've started to bring two epipens with me at all times. I can confess that I never brought two epipens before, please don't tell my doctor haha. But also my family and friends have started to feel more safe and comfortable regarding my allergy, knowing that the instruction will support them in case of an emergency. Can you believe that something as simple as an instruction can create so much sense of safety? If I can make just one allergic person feel safer in their daily life and more confident bringing their medicines, then I am happy!"


- Maja Arvidsson, founder of Adrenalina and allergic to peanuts

Get 10% off your order when you buy 2 or more cases!

- Use the code 10%OFF in check out -

About the instruction

A clear instruction for how to medicate allergic reactions creates a sense of safety for allergic persons, their families and people in their surroundings. Thereby, Adrenalina's cases comes with two instruction cards. On the first card there is an instruction template, while the second is blank to fit an instruction written freely by hand. Your doctor decides which card that fits you and your allergy best, read more about formulation of the instruction here.

Clear & Customized

TO FIT YOU AND YOUR ALLERGY

About the Instruction

CUSTOMIZE THE INSTRUCTION IN 2 EASY STEPS!

1.

Formulate the instruction together with your doctor

Bring the folder and the case to your allergy doctor. The doctor will decide if the template is compatible with you and your allergy, or if you shall formulate a new instruction instead. Afterwards, your doctor approves the instruction by signing the instruction card.

2.

Ready to go!

When the instruction is approved and signed by your doctor, the instruction card is placed back into the case. Then you are ready to go!

Customize the Instruction
CONTACT US

Thanks for submitting! We will get back to you as soon as possible.

Contact
bottom of page